ПОЛЮС-ТМ е сред водещите компании в България за проектиране, доставка и монтаж на отопление, вентилация, климатизация и газификация.

ПОЛЮС-ТМ е сред водещите компании в България за проектиране, доставка и монтаж на отопление, вентилация, климатизация и газификация.

Основните обекти са големи промишлени помещения, заводи, търговски центрове, хотели, заведения, складове, болници и офис сгради. [...]